Array Explorer och Object Explorer

0
76

Sarah gjorde dessa otroligt praktisk interaktiv kod referens… thingers.

Tanken är perfekt. Jag är i denna position regelbundet. Jag vet vad jag har (dvs en matris eller ett objekt). Jag vet vad jag vill göra med det (dvs att få en array av alla nycklar i min objektet). Men jag glömmer den faktiska metod som namn. Dessa thingers och vägleder dig till rätt metod genom att låta dig berätta vad du har och vad du vill göra.

Array Explorer

Se Pennan Array Explorer genom att Sarah Drasner (@sdras) på CodePen.

Object Explorer

Se Pennan Object Explorer genom att Sarah Drasner (@sdras) på CodePen.